Friday, March 14, 2003

Just Playing...

Setting: Starbucks-type Coffee Shop. Ada enters.

Ada: (thinking) Ang gara naman ng restawran na 'to. Mukhang mamahalin ang pagkain dito, a. Dapat hindi mahalata ng mga tao na hindi ako sanay sa ganitong klaseng lugar. Taas-kilay, Ada...

Girl: (approaching Ada) Umm, excuse me... Ikaw ba si Ada?

Ada: (thinking) Ganda naman ng suot ng mujeres na 'to. Alta ang dating.

Ada: Ako nga. Ikaw ba 'yung nakipag-appointment sa 'kin?

Girl: Yah. Halika, doon tayo sa table. You want anything? Capuccino? Latte?

Ada: Ano'ng latey?

Girl: It's coffee with skimmed milk. Umiinom ka ba ng coffee?

Ada: May kape naman sa bundok namin.

Girl: Hahahahah. Sige, I'll get you your latte. Let's sit outside para makapag-yosi ako.

Ada: Sige...

(Ada steps out of the cafe and sits under one of 'em big umbrella thingies. He takes quick glances at the people passing by, noting an occasional cute guy. Girl approaches holding two cups in her hands.)

Girl: (sitting) Careful, medyo hot siya.

Ada: Aaah... dala ko 'yung make-up kit ko. Dito ba talaga tayo?

Girl: (lights a ciggy) Mag-usap muna tayo. Siyempre, gusto muna kitang makilala. The party's later pa naman. Nagmamadali ka ba?

Ada: Okey lang. Narda, 'di ba?

Girl: (smiling) Yah. That's me.

Ada: Sori, ha? Pero nalito ako sa pangalan mo. Tunog kasing pamatay ng lamok e. 'Yung inii-spray.

Girl: Hahahaha. Mas malala pa'ng mga naririnig ko. Pangalan daw ng planeta 'yung Narda. Iba talaga kapag friends mo ang nang-aasar. Toxic. So, ano'ng real name mo? 'Di ba palayaw mo lang ang Ada?

Ada: Adrian. Ginawa ko lang na Ada kasi, alam mo naman, labag ito sa pagkatao ko.

(Pause.)

Girl: (smiling) So... may bato ka rin?No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin